Menu

آشغال‌گیر

آشغال‌گیر چیست؟

آشغال‌گیر وسيله يا دستگاهي است كه مواد درشت و آشغال موجود در فاضلاب را از فاضلاب جدا می‌کند. آشغال‌گیرها به‌صورت توری‌های فلزي صفحات سوراخ‌دار و همچنين میله‌های فلزي كه به فاصله معيني از هم قرارگرفته‌اند ساخته می‌شوند.

آشغالگیر_آسان پالایش زیست بوم

افت فشار در آشغال‌گیر

به علت تنگ شدن كانال و وجود میله‌های آشغال‌گیر در مسير جريان فاضلاب سرعت جريان در محل آشغال‌گیر بيشتر شده و اختلاف سطح فاضلاب بين قبل و بعد از آشغال‌گیر به وجود می‌آید كه آن را افت فشار در زمان تميز بودن آشغال‌گیر می‌گویند. به‌تدریج كه آشغال‌گیر كثيف می‌شود مسير جريان فاضلاب در آشغال‌گیر تنگ‌تر و درنتیجه افت فشار بيشتر می‌شود.

سرعت جريان فاضلاب در کانال آشغال‌گیر

سرعت جريان فاضلاب اثر مستقيم روي افت فشار آشغال‌گیر دارد . هرچه سرعت جريان فاضلاب بيشتر باشد افت فشار نيز بيشتر خواهد بود و اگر سرعت جريان از حد معيني كمتر شود احتمال ته‌نشین شدن مواد جامد سنگين نظير شن و ماسه وجود دارد . به‌طورکلی نبايد سرعت جريان فاضلاب در كانال از 0.5 متر در هر ثانيه كمتر و از 0.9 متر در ثانيه بیشتر باشد.

آشغالگیر_آسان پالایش زیست بوم_2

بهره‌برداری

در هر نوبت ‌کاری بهره‌بردار بايد چندين بار از آشغال‌گیر بازديد كند و مطمئن شود كه دچار گرفتگي نشده است. در صورت گرفتگي بايد آشغال‌گیر را به‌وسیله چنگك مخصوص تمیز کند تا آشغال‌های جامد جمع شده پاک‌سازی شوند. توجه شود كه از انباشتن بیش‌ازحد آشغال در منطقه آشغال‌گیر بايد جلوگيري شود تا منجر به فاسدشدن مواد آلي و درنتیجه بروز بو نشود. آشغال‌گیرها بيشترين منبع توليد بو می‌باشند. پاكيزگي خود يك توصيه بهداشتي است زيرا مواد جامد آغشته به فاضلاب محيط مناسبي براي تكثير میکروارگانیسم‌ها می‌باشد .

عملاً به‌طور روزانه و يا حتي چند بار در روز آشغال‌های گرفته‌شده از آشغال‌گیر را بايد سوزاند و يا دفن كرد. جمع‌آوری آشغال‌های گرفته‌شده توسط آشغال‌گیر در مواد عادي و خشك معمولاً یک‌بار در روز كافي است ولي در زمان‌های بارندگي به علت اينكه مقدار بیشتری آشغال از قبيل برگ درختان كه ممكن است در شبکه‌های مشترك جمع‌آوری از سطح زمين شسته شده و وارد فاضلاب شده باشند دفعات جمع‌آوری آشغال‌ها ممكن است افزايش يابد.

 

دفع آشغال

آشغال‌ها و تفاله‌های جدا و جمع‌آوری‌شده از فاضلاب توسط آشغال‌گیر به سه طريق دفع می‌شوند :

  • دفن در زمين.
  • سوزاندن در زباله‌سوز.
  • خورد کردن مواد و برگرداندن آن‌ها به فاضلاب.

در كشورهاي پيشرفته، سوزاندن آشغال‌ها  با احداث کوره‌های زباله‌سوز متداول‌تر است و از اين طريق می‌توانند از انرژي حاصل از سوزاندن بهره ببرند . در نقاطي كه امكان سوزاندن آشغال وجود ندارد و احداث زباله‌سوز به لحاظ هزينه مقرون‌به‌صرفه نيست بهترين روش دفع آشغال‌ها در زمين است . در طريقه سوم كه خورد کردن و برگرداندن آن به فاضلاب می‌باشد، عمل دفع درواقع به طريق بیولوژیکی و هضم انجام می‌شود. در ايران دفع آشغال‌ها به طريق دفن انجام می‌گیرد كه در شرايط موجود بهترين روش می‌باشد. تواتر انتقال آشغال‌های جمع‌آوری‌شده از روي آشغال‌گیرها بستگي به مقدار و اندازه آشغال‌ها و نيز ظرفيت مفيد مخزنی كه آشغال‌ها در آن جمع‌آوری می‌شوند دارد. معمولاً بهره‌برداران با استفاده از تجارب خود بازده آشغال‌گیرها و نيز تواتر دفع آشغال‌ها را تعيين می‌کنند و بر همین اساس جدول زماني دفع تهيه می‌شود.

بازده آشغال‌گیر

بازده آشغال‌گیرها بستگي به مقدار مواد شناور و فاصله میله‌های آشغال‌گیر دارد. به‌عنوان‌مثال در آشغال‌گیرهایی كه فاصله میله‌ها در حدود 2 سانتيمتر است مقدار آشغال‌هایی كه به‌وسیله آشغال‌گیر حذف می‌شود در حدود 20 درصد كل مواد شناور جامد موجود در فاضلاب ورودي است و چنانچه فاصله میله‌ها به 5 سانتيمتر افزايش يابد اين مقدار به 2 درصد تقليل می‌یابد.

آشغالگیر_آسان پالایش زیست بوم_3

ايمني

آشغال‌ها و دانه‌های گرفته‌شده از فاضلاب داراي مواد آلي و بیماری‌زا هستند. بنابراين كاركنان تصفیه‌خانه درزمانی كه در آن محل مشغول به کار هستند بايد از ملزوماتی نظیر استفاده از دستكش و ضدعفونی کردن دست‌ها با صابون قبل از خوردن غذا پیروی کنند.

برای مطالعه بیشتر این موضوع به لینکهای زیر مراجعه نمائید

آشغالگیر