فرآیندهای تصفیه بی‌هوازی به روش رشد متصل

فرآیندهای صافی بی‌هوازی و بستر گسترده دو فرآیند تصفیه رشد متصل بسیار رایج‌اند که در تصفیه مواد زائد آلی کربن دار به کار می‌روند. بارگذاری نمونه وار فرآیند و داده‌های عملکرد فرآیندهای صافی بی‌هوازی و بستر گسترده در جدول زیر آمده است.

تصفیه بی هوازی- آسان پالای زیست بوم

فرآیند صافی بی‌هوازی

صافی بی‌هوازی عبارت از ستونی است که با چندین نوع محیط جامد پرشده است و برای تصفیه مواد آلی کربن دار در فاضلاب به کار می‌رود. فاضلاب از طریق ستون به بالا جریان می‌یابد و با محیط که باکتری‌های بی‌هوازی روی آن رشد می‌کنند و نگه‌داشته می‌شوند، در تماس قرار می‌گیرد. چون باکتری‌ها بر روی محیط می‌مانند و با جریان خروجی شسته نمی‌شوند، دستیابی به زمان‌های ماندگاری سلول در حد روز، در آن‌ها ممکن است. مقادیر زیاد زمان‌ماند سلول را می‌توان با زمان‌های نگهداشت هیدرولیکی کوتاه به دست آورد، بنابراین از صافی بی‌هوازی می‌توان برای تصفیه فاضلاب‌های کم غلظت، در دمای محیط استفاده کرد.

فرآیند بی‌هوازی بستر گسترده

در فرآیند بستر گسترده، فاضلاب را از طریق یک بستر با محیط مناسب (مثلاً ماسه، زغال‌سنگ، سنگ‌دانه منبسط‌شده) که توده زیست‌شناختی بر روی آن رشد می‌کند، به‌طرف بالا تلمبه می‌کنند. خروجی را برگشت می‌دهند تا فاضلاب ورودی را رقیق سازد و جریان کافی برای حفظ بستر در شرایط گسترده ایجاد کند، در این فرآیند، غلظت توده‌های زیست‌شناختی بیش از 15000 تا 40000 گزارش داده‌شده است. چون توده زیست‌شناختی بزرگی را می‌توان در این فرآیند حفظ کرد، آن را برای تصفیه فاضلاب شهری در زمان‌های نگهداشت هیدرولیکی بسیار کوتاه نیز به‌کاربرده‌اند. در تصفیه فاضلاب شهری، وجود سولفات می‌تواند سبب تشکیل هیدروژن سولفید شود. چند روش برای نگهداشت هیدروژن سولفید در حالت محلول پیشنهادشده است. چون مقدار لجن تولیدشده در فرآیند بستر گسترده بسیار کمتر از مقدار لجن تولیدشده در سیستمهای هوازی، مانند فرآیند لجن فعال است. پیش‌بینی می‌شود که برای تصفیه فاضلاب شهری از این فرآیند و سایر فرآیندهای بی‌هوازی رشد متصل بیشتر استفاده خواهد شد. بازیابی متان، یعنی یک گاز مفید، مزیت مهم دیگری در فرآیندهای بی‌هوازی است.

اسکرول به بالا