فیلتر کربنی

آنچه که میخوانیم
  Add a header to begin generating the table of contents

  فیلتر کربنی چیست؟

  فیلتر کربن همانند فیلتر شنی یکی از روش های تصفیه فاضلاب بصورت فیلتراسیون است که به‌عنوان واحد پیشرفته تصفیه جهت افزایش کیفیت پساب تصفیه‌شده در واحد بیولوژیکی مورداستفاده قرار می‌گیرد. این واحد همانند واحد فیلتر شنی بر اساس عبور جریان از بستر، تصفیه می‌شود. درواقع در فیلترهای کربن از بستر کربن فعال استفاده می‌شود و پساب با عبور از این بسترها به دلیل منافذ بسیار زیاد در سطح جانبی کربن‌های مذکور، آلودگی خود شامل رنگ، طعم، بو و حتی مقداری از مواد آلی که در واحد  بیولوژیکی حذف نشده را از دست می‌دهد.

  این واحد نیز مانند فیلتر شنی در صورت عدم توجه به نکات بهره‌برداری دچار انسداد و عدم کارایی می‌شود. معمولاً این فیلترها  در اثر گذشت زمان و عدم تعویض کربن فعال عملاً کارایی خود را در اثر اشباع شدن منافذ کربن فعال از دست می‌دهند همچنین درصورتی‌که بار آلودگی ورودی به این فیلترها بالا باشد زمان کاربری فیلترها کاهش می یابد.

  آسان_پالایش_زیست_بوم

  بهره برداری

  آب خروجی از فیلترشنی که مقدار کمی از فشار خود را در اثر افت‌های مسیر از دست می‌دهد با فشار وارد فیلتر کربن می‌شود و توسط نازل ورودی به روی بستر گسترده شده و نهایتاً با عبور از میان کربن توسط نازل‌های خروجی جمع‌آوری‌شده و به بیرون از تصفیه‌خانه منتقل می‌شود.

  پس از گذشت مدت معین از عملکرد فیلتر، فیلترهای کربنی نیز نیازمند عمل شستشوی معکوس می‌باشند تا با عبور برعکس آب از فیلتر، مواد معلق حذف‌شده در فیلتر از بستر شسته شده و بستر آماده استفاده مجدد گردد. عمل بک‌واش معمولاً به‌صورت دستی برحسب تعریف زمانی یا تعریف اختلاف فشار (Differential Pressure) (∆P)توسط اپراتور به‌طور خودکار صورت می‌گیرد.

  این عمل با عبور آب در جهت معـکوس انجام می‌گیرد . برای شستشو ، آب را با ســرعت خطـی زیاد از بسـتر صافی عبور می‌دهند به‌گونه‌ای که فضای بین ذرات بستر به‌اندازه 50% افزایش یابد در این صورت آب می‌تواند به‌خوبی بین ذرات گردش کرده و مواد معلق باقی‌مانده از عمل صاف کردن را از بین کربن  جدا نماید و به خارج از صافی منتقل کند .

  آسان_پالایش_زیست_بوم
  آسان_پالایش_زیست_بوم

  مشکلات بهره‌برداری

  مشاهدات: افزایش فشار داخلی مخزن، قطع جریان خروجی، کیفیت پایین خروجی.

  علل احتمالی: مسدود شدن خروجی مخزن، اشباع شدن منافذ موجود در بستر، دوره‌ی زمانی زیاد بک واش.

  بررسی: شیر خروجی مخزن کنترل شود، کنترل فشار سنج مخزن، اگاهی از نحوه ی بک واش مخزن توسط اپراتور.

  راه‌حل‌ها: تخلیه لجن با تواتر و یا مقدار بیشتر، در صورت بالا بودن فشار از حد معین شده، درصورت نیاز دوره بک واش کوتاه تر میشود.

  برای مطالعه بیشتر به لینک های زیر ممراجعه نمائید

  فیلتر کربنی 1

  فیلتر کربنی 2

  اسکرول به بالا