روش های تصفیه شیمیایی آب

آنچه که می خوانید
  Add a header to begin generating the table of contents

  منابع آب  قابل‌استفاده  برای انسان در سطح جهان  شامل آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی است. آب‌های سطحی شامل آب باران و آب رودخانه‌هاست. از آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها برای اهداف صنعتی و همچنین آب آشامیدنی شهری استفاده می‌شود. منابع آب آشامیدنی ممکن است حاوی آلاینده‌ها و ناخالصی‌هایی باشد،این آلاینده‌ها ممکن است موجب بیماری در انسان و یا در فرآیندهای صنعتی اختلال ایجاد کند، که نیاز به تصفیه مناسب برای حذف این آلاینده‌ها را آشکار می‌سازد.

  فرآیند و مراحل تصفیه آب ممکن است در مکان‌های مختلف بر اساس موقعیت جغرافیایی کمی متفاوت باشد اما اساس و پایه این فرایند یکسان است. در این مقاله سعی شده است مراحل تصفیه آب به‌صورت مختصر توضیح داده شود.  برای تصفیه آب‌های سطحی پس از انتقال آب به محل تصفیه‌خانه ،فرآیند تصفیه فیزیکی  مقدماتی شامل (آشغال‌گیری و حذف ترکیبات زائد ) صورت می‌گیرد.

  روش تصفیه شیمیایی آب با اکسیداسیون پیشرفته

  کاربرد واکنش‌های شیمیایی به‌منظور تولید رادیکال‌های هیدروکسل با واکنش‌پذیری بسیار بالا و عمر کوتاه (OH) جهت اکسیداسیون ترکیبات شیمایی است. موارد زیر ترتیب کاهشی از متداول‌ترین واکنش‌های تولید رادیکال‌های آزاد است: O3, پروکسون (O3 و H2O2 ) و UV, H2O2.

  کاربرد در تصفیه آب : اکسیداسیون ترکیبات خاص هیومیک، افت کش ها و مواد آلی کلردار و برخی ترکیبات تولیدکننده‌ی طعم و بو از قبیل MIB و ژئوسمین یافت شده در آب‌های سطحی و زیرزمینی آلوده.

  تصفیه آب با روش گندزدایی شیمایی

  اضافه کردن عوامل اکسیدکننده شیمیایی به‌منظور غیرفعال نمودن ارگانیسم‌های پاتوژن در آب.

  کاربرد در تصفیه آب : گندزدایی آب با کلر، ترکیبات کلر یا ازن.

  تصفیه شیمیایی آب با روش خنثی‌سازی شیمیایی

  خنثی‌سازی محلول با اضافه کردن عوامل شیمیایی.

  کاربرد در تصفیه آب : کنترل PH و گستره‌ی بهره‌برداری بهینه برای سایر فرآیندهای تصفیه آب.

  تصفیه شیمیایی آب - آسان پالایش زیست بوم

  تصفیه آب با ترسیب شیمیایی

  افزودن مواد شیمیایی باعث حذف ترکیبات خاص از طریق ترسیب فاز جامد می‌گردد.

  کاربرد در تصفیه آب: حذف فلزات سنگین، فسفر.

  تصفیه آب با روش انعقاد 

  فرآیند ناپایدارسازی کلوئیدها منجر به بزرگ‌تر شدن ذرات می‌شود و می‌تواند در طول لخته سازی رخ دهد.

  کاربرد در تصفیه آب: افزودن مواد شیمیایی مانند کلرید فریک، آلوم، پلیمرها به‌منظور ناپایدارسازی ذرات موجود در آب.

  روش شیمیایی تصفیه آب تبادل یون

  فرآیندی که در آنیون‌های ویژه‌ای از مواد مبادله کننده‌ی نامحلول جانشین (تعویض) یون‌های محلول می‌شوند.

  کاربرد در تصفیه آب : حذف سختی، نیترات، مواد آلی طبیعی، بروماید و همچنین حذف کامل مواد معدنی از آب.

  روش تصفیه آب تثبیت 

  افزودن مواد شیمیایی به آب تصفیه‌شده جهت تشکیل رسوب کربنات کلسیم.

  کاربرد در تصفیه آب: تثبیت آب تصفیه‌شده قبل از ورود به سیستم توزیع.

   

  تصفیه شیمیایی آب - آسان پالایش زیست بوم

  برای دریافت اطلاعات بیشتر از فرآیند لجن فعال از لینک های زیر استفاده کنید.

  تصفیه شیمیایی آب 1

  اسکرول به بالا